Vnútorné predpisy UK ročník 2021

Príkaz rektora UK č. 3/2021

Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UK na letný semester akademického roka 2020/2021.

Predpis je platný a účinný od 21. 01. 2021.

Príkaz rektora UK č. 2/2021

Dodatok č. 1 k príkazu rektora UK č. 1/2021 Opatrenia UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19).

Predpis je platný a účinný od 21. 01. 2021.

Prílohy:

Príloha č. 1

[.docx]

<output>[.docx]</output>

<output>[.docx]</output>

<output>[.docx]</output>

<output>[.docx]</output>

Príkaz rektora UK č. 1/2021

Opatrenia UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19).

Predpis je platný a účinný od 02. 01. 2021.

Prílohy:

Príloha č. 1

[.docx]

<output>[.docx]</output>

Zobrazuje sa 3 súborov, od 1 do 3 z 3.