Vnútorné predpisy UK ročník 2007

VP č.8/2007

Smernica rektora UK Zásady pre používanie externých aplikácií spolupracujúcich so systémom ŠTUDENT I UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 28/2023.

Predpis je platný a účinný od 01. 08. 2007.

VP č. 5/2007

schválený AS UK Pravidlá pre stanovenie ceny za ubytovanie vo vysokoškolských internátoch UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 9/2017.

Predpis je platný od 13. 06. 2007 a účinný od 01. 09. 2007.

VP č. 3/2007

schválený AS UK Organizačný poriadok UK.

Predpis je platný od 25. 04. 2007 a účinný od 02. 05. 2007.

Zobrazuje sa 3 súborov, od 1 do 3 z 3.