Vnútorné predpisy UK ročník 2006

VP č. 2/2006

Smernica rektora UK o ochrane osobných údajov.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 13/2020.

Predpis je platný a účinný od 15. 02. 2006.

VP č. 1/2006

Smernica rektora UK Registratúrny poriadok a  registratúrny plán.

Predpis je platný od 16. 12. 2005 a účinný od 01. 01. 2006.

Zobrazuje sa 2 súborov, od 1 do 2 z 2.