Vnútorné predpisy UK ročník 2003

Opatrenie rektora č. 1/2003

Organizačný a prevádzkový poriadok systému automatickej identifikácie osôb UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 28/2023.

Predpis je platný a účinný od 01. 08. 2003.

Príkaz rektora č. 7/2003

Zásady pre pripojenie ubytovaných používateľov do počítačovej siete ŠDaJ ĽŠ.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 27/2017.

Predpis je platný a účinný od 30. 09. 2003.

Zobrazuje sa 2 súborov, od 1 do 2 z 2.