Vnútorné predpisy UK ročník 2022

VP č. 2/2022

schválený AS UK Úplne znenie VP č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení dodatkov č. 1 až 5.

Predpis bol vydaný dňa 13. 01. 2022.

Prílohy:

VP č. 1/2022

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 10/2008  Štatút UK v znení dodatkov č. 1 až 6.

Predpis bol vydaný dňa 13. 01. 2022.

Príkaz rektora UK č. 1/2022

ktorým sa zrušuje príkaz rektora UK č. 17/2021 Opatrenia UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19).

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz rektora UK č. 17/2021.

Predpis je platný od 07. 01. 2022 a účinný od 10. 01. 2022.

Zobrazuje sa 3 súborov, od 1 do 3 z 3.