Vnútorné predpisy UK ročník 2009

VP č. 13/2009

Smernica rektora UK Zásady udeľovania Grantov UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 23/2017 .

Predpis je platný a účinný od 13. 11. 2009.

VP č. 12/2009

Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje bezpečnostná politika Integrovaného informačného a komunikačného systému UK.

Predpis je platný a účinný od 10. 11. 2009.

VP č. 11/2009

Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Strážny a kľúčový poriadok hlavnej budovy UK.

Predpis je platný a účinný od 01. 08. 2009.

VP č. 10/2009

Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Organizačný poriadok Rektorátu UK.

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 19/2019.

Predpis je platný a účinný od 15. 07. 2009.

VP č. 9/2009

Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK.

<output>Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK</output>

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 23/2018.

Predpis je platný a účinný od 15. 06. 2009.

VP č. 2/2009

Smernica rektora UK, ktorou sa upravujú postupy pre odpisovanie hmotného a nehmotného majetku UK.

<output>Smernica rektora UK, ktorou sa upravujú postupy pre odpisovanie hmotného a nehmotného majetku UK,</output>

Predpis je platný a účinný od 19. 01. 2009.

VP č. 1/2009

schválený v AS UK Úplné znenie VP č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení dodatku č. 1.

Predpis bol vydaný dňa 19. 01. 2009.

Príkaz rektora UK č. 10/2009

o evidencii výsledkov štúdia pomocou akademického informačného systému AiS 2.

Predpis je platný a účinný od 24. 10. 2009.

Zobrazuje sa 8 súborov, od 1 do 8 z 8.