Vnútorné predpisy UK ročník 2024

VP č. 1/2024

Smernica rektora UK Zásady udeľovania Grantov UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 23/2017 .

Predpis je platný a účinný od 05. 02. 2024.

Prílohy:

Príkaz rektora UK č. 2/2024

Pravidlá prístupu a disponovania s elektronickými schránkami na UK.

Predpis je platný a účinný od 21. 02. 2024.

Príkaz rektora UK č. 1/2024

Plán dovoleniek na rok 2024.

Predpis je platný a účinný od 06. 02. 2024.

Zobrazuje sa 3 súborov, od 1 do 3 z 3.