Vnútorné predpisy UK ročník 2018

VP č. 1/2018

Smernica rektora UK Dodatok č. 9 k VP č. 9/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 02. 01. 2018.

Zobrazuje sa 1 súborov, od 1 do 1 z 1.