Stanoviská UK

Odpoveď na otvorený list JUDr. Štefana Harabina - 23. 11. 2018

Stanovisko k spochybňovaniu získania profesúry prof. Ivety Radičovej - 8. 11. 2018

Stanovisko UK k oponentskému posudku na rigoróznu prácu z roku 1999 - 18. 10. 2018

Vyhlásenie AS UK a Vedenia UK k obmedzovaniu akademickej samosprávy v SR - 6. 6. 2018

Vyjadrenie Vedenia UK k medializovanému prípadu plagiátorstva - 12. 4. 2018

Vyjadrenie FiF UK k medializovanému prípadu plagiátorstva - 11. 4. 2018

Vyhlásenie UK k vražde novinára Jána Kuciaka - 1. 3. 2018

Stanovisko LF UK k problémom praktickej výučby - 8. 2. 2018

Stanovisko AS UK k návrhu rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2017 – 14. 12. 2016

Stanovisko k užšej súťaži – „Vybudovanie Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave“ - 25. 10. 2016

Vyhlásenie UK k situácii v tureckej akademickej obci - 21. 7. 2016

Vyhlásenie predstaviteľov UK k štrajku učiteľov - 3. 2. 2016

Stanovisko rektora UK a dekana PraF UK k vyjadreniam predsedu vlády SR - 4. 3. 2015

Stanovisko rektora UK k vymenovaniu dekanky FSEV UK - 14. 11. 2014

Stanovisko Akademického senátu UK k návrhu reštrukturalizácie APVV a VEGA v súlade s RIS3 - 18. 6. 2014

Stanovisko k vstupu účastníkov zhromaždenia na akademickú pôdu - 25. 11. 2013

Stanovisko UK k článku o vedeckom parku STU (zverejnenom v Hospodárskych novinách dňa 19. 3. 2013) - 20. 3. 2013

Vyhlásenie Odborového zväzu UK a Vedenia UK k pripravovanému celozväzovému štrajku pracovníkov školstva a vedy na Slovensku - 21. 11. 2012

Vyhlásenie Akademického senátu UK k situácii vo financovaní výskumu a vývoja v SR - 24. 10. 2012

Vyhlásenie rektora UK a Vedenia UK k štrajku školských odborov - 6. 9. 2012

Stanovisko rektorov niektorých slovenských univerzít a vysokých škôl k rozhovoru prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie pre denník SME - 15. 8. 2012

Stanovisko rektora UK k vymenúvaciemu konaniu profesora Klímu – 26. 7. 2012

Stanovisko Akademického senátu UK k vypracovaniu podkladov pre program Efektívna, spoľahlivá, otvorená štátna správa - 27. 6. 2012

Stanovisko UK k zmene loga Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK - 7. 10. 2011

Stanovisko rektora UK k medializovaným informáciám o odobratí akreditácií slovenským vysokým školám - 4. 8. 2011

Stanovisko Akademického senátu UK k počtu nových štipendijných miest doktorandov na UK - 22. 6. 2011

Stanovisko Univerzity Komenského k návrhu vecného zámeru novely zákona o VŠ (novela 2012) - 11. 5. 2011

Stanovisko Akademického senátu UK k pozastaveniu výkonu 13 lektorátov slovenského jazyka a kultúry v zahraničí – 27. 4. 2011

Tlačové vyhlásenie Študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty UK k spoplatneniu externého vysokoškolského štúdia - 14. 4. 2011

Tlačové vyhlásenie Študentskej časti Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK k spoplatneniu externého vysokoškolského štúdia - 13. 4. 2011

Stanovisko Akademického senátu UK k Národnému programu reforiem SR - 16. 3. 2011

Vyhlásenie Akademického senátu UK Zachráňme vedu! - 11. 2. 2011 

Odpovede Právnickej fakulty UK na otázky redaktorky denníka SME - 11. 2. 2011