Vyhlásenie Akademického senátu UK Zachráňme vedu!

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave v situácii dlhodobého podfinancovania vedy vyjadruje silné znepokojenie zo súčasnej situácie a pripája sa k petícii ZACHRÁŇME VEDU.

Vyhlásenie Akademického senátu UK