Vyhlásenie k medializovaným prípadom sporných kvalifikačných prác

V ostatnej dobe sa medializovali správy o kvalifikačných prácach ďalších dvoch politikov - ministra Branislava Gröhlinga a predsedu vlády Igora Matoviča.


Univerzita Komenského v Bratislave iniciovala dňa 24. júna 2020 vyhlásenie Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít (V7) a predsedu Slovenskej akadémie vied (SAV), v ktorom sme spoločne odsúdili plagiátorstvo. Náš postoj pri ďalších medializovaných prácach ostáva konzistentný. Akademický titul nemá byť znakom sociálneho statusu, ale výsledkom poctivého akademického prístupu.

Plagiátorstvo je problémom akademickej sféry v celom svete, úplne imúnna voči nemu nie je žiadna inštitúcia. Naša univerzita sa snaží neustále zlepšovať procesy, ktoré vedú ku kvalitnejšej práci so zdrojmi. V priebehu leta napríklad plánujeme aktualizovať pokyny pre školiteľov a oponentov pri posudzovaní zhody, plánujeme posilniť podporu pre akademikov zameranú na prácu so zdrojmi a citovanie, a prehodnocujeme aj možnosti rozširovania licencií antiplagiátorských systémov.

Odsudzujeme vyhlásenia, ktoré dehonestujú akademickú prácu a úprimnú snahu množstva študentov a akademických pracovníkov študovať čestne. Vnímame to ako výzvu neustávať v našom dlhodobom úsilí podporovať vedeckú gramotnosť a presadzovať princípy akademickej poctivosti.