Vyhlásenie predstaviteľov Univerzity Komenského v Bratislave

Apelujeme na štátne autority a politické subjekty, aby urobili všetko pre čo najrýchlejšie vyšetrenie krutej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky archeologičky Martiny Kušnírovej a možných súvisiacich závažných káuz. A to nielen z úcty k novinárskej i ľudskej statočnosti a odvahe, ale tiež kvôli zabezpečeniu nespochybniteľnej slobody slova a bezpečnosti médií a novinárov ako základných pilierov demokracie.


Aj tento zločin traumatizujúci celú spoločnosť ukázal, že uvedené hodnoty nie sú raz a navždy automaticky dané a že sa o ne musíme všetci neprestajne a zodpovedne usilovať. Na našej univerzite vychovávame v duchu kritického myslenia a budovania hodnôt založených na humanistických a demokratických princípoch. Podporujeme rozvoj slovenskej spoločnosti v duchu morálnych zásad, ako aj občianskej a spoločenskej zodpovednosti. Považujeme za nevyhnutné, aby sa Slovenská republika riadila hodnotami demokracie, humanizmu a tolerancie.

Aj vďaka našim študentom a ich odvážnemu postoju vyjadrenému v Protestnom pochode 16. novembra 1989, ako aj počas Nežnej revolúcie sme sa stali demokratickou krajinou a môžeme si slobodne užívať akademické práva a slobody. 

Vyjadrujeme hlbokú sústrasť rodinám, blízkym, priateľom i kolegom nevinných obetí tohto hrozného činu. Sme pripravení prispieť naším spoločným hlasom k zabezpečeniu slobody a demokracie a využiť ho vždy a za každých okolností, keď dôjde k ich ohrozeniu. 

V Bratislave 1. 3. 2018

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., predseda Akademického senátu UK