Vyhlásenie UK k vražde študentky Violy Macákovej

Univerzita Komenského sa pridáva k vyhláseniu Filozofickej fakulty UK v súvislosti s brutálnou vraždou študentky Violy Macákovej. Tento hrozný prípad nás hlboko zasiahol a s nesmiernym smútkom prijímame fakt o násilnom úmrtí mladej študentky.


Dôrazne sa vyhradzujeme voči akýmkoľvek formám násilia, agresivity, netolerancie a iným nehumánnym prejavom a odsudzujeme ich. Vzhľadom na mimoriadne okolnosti zločinu vkladáme dôveru v orgány činné v trestnom konaní a veríme v skoré objasnenie činu a náležité potrestanie vinníkov.

Stanovisko Filozofickej fakulty UK

Zároveň rektor UK Marek Števček adresoval kondolenciu rodičom Violy v mene Univerzity Komenského v Bratislave.