Stanovisko UK k zmene loga Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK

Dňa 7. októbra 2011 bol na Univerzitu Komenského v Bratislave doručený list poradcov Európskej komisie, v ktorom bola Univerzita Komenského požiadaná o zdržanie sa používania loga Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a o späťvzatie prihlášky na zápis ochrannej známky č. 5123-2011, 5124-2011 a 5125-2011. 

Ako dôvod tejto žiadosti bolo uvedené, že predmetné logo je podobné s logom Európskej komisie - Európskej únie, najmä s kruhom dvanástich päťcípych hviezd a vyhotovenia pri použití modrej a žltej farby. 

Univerzita Komenského preskúmala logo FSEV UK a dospela k záveru, že s názormi poradcov Komisie nemôže vysloviť súhlas. Logo Univerzity Komenského neobsahuje logo EÚ a nepoužíva farby loga EÚ, t. j. žltú a modrú. Logo FSEV UK je buď v čierno-bielej, alebo modro-bordovej kombinácii. 

Napriek tomu, v záujme zachovania dobrých vzťahov, sa vedenie Univerzity Komenského rozhodlo zobrať späť vyššie spomenuté prihlášky a v dohľadnej dobe zmeniť logo FSEV UK.