Vyhlásenie k nájmom v Mlynskej doline


Vyhlásenie zo 17. decembra 2019

Univerzita Komenského v Bratislave v septembri vypovedala nájomné zmluvy niektorým nájomcom pôsobiacim v Mlynskej doline. Ide o tieto prevádzky: fitnescentrá Hektor, Dyana a Kraton, čajovňa Aura a klub Musicat. Univerzita zmluvy vypovedala z dôvodu zlej platobnej disciplíny, no dotknutí nájomcovia nepovažujú tieto výpovede za platné.

Včera sa stretli zástupcovia vedenia univerzity so zástupcami týchto nájomcov v snahe dosiahnuť zmierlivé riešenie. Dohodli sa, že do 10. januára predložia právni zástupcovia nájomcov vedeniu univerzity návrh na kompromisné riešenie situácie a obe strany sa v polovici januára opätovne stretnú s cieľom prerokovať návrh.

Na znak dobrej vôle sa strany sporu dohodli, že v priebehu rokovaní sa zdržia proaktívnej komunikácie vo vzťahu k sporu prostredníctvom médií a sociálnych sietí. Zároveň rektor Marek Števček dal vedeniu VMĽŠ pokyn, aby okamžite obnovilo všetky dodávky energií a umožnili dotknutým subjektom plnú prevádzku.

Aktuálne informácie k 17. februáru 2020

V priebehu januára prebehli rokovania s právnymi zástupcami nájomcov v Mlynskej doline. Keďže sa súčasný stav vytváral roky, narazili sme na rôzne nečakané problémy a rokovania trvajú dlhšie, než sme pôvodne predpokladali. Obe strany však robia všetko pre to, aby čo najmenej obmedzili služby študentom, a preto fitnescentrá Hektor, Dyana a Kraton, čajovňa Aura a klub Musicat ostávajú naďalej otvorené. V sobotu vedenie univerzity dostalo návrh dohody od právnej kancelárie nájomcov, ktorú momentálne analyzujeme. Hneď ako sa podarí uzavrieť všetky body, okamžite vydáme tlačovú správu a zvoláme tlačovú konferenciu, kde budeme informovať o detailoch a odpovieme na všetky otázky. Postupne sa vyjasňuje aj otázka odovzdania klubu Unique, takže čoskoro by už nič nemalo brániť spusteniu ankety. Tú chceme poňať vo väčšom rozsahu, než sme pôvodne plánovali, bude mať podobu širšieho prieskumu spokojnosti študentov v Mlynskej doline. Viac informácií snáď už čoskoro.