Tlačové vyhlásenie Študentskej časti Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK k spoplatneniu externého vysokoškolského štúdia

Bratislava, 13. 4. 2011: Študentská časť Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave - Študentská komora Prírodovedeckej fakulty so záujmom sleduje dianie v oblasti vysokého školstva na Slovensku. Sme sklamaní, že prezident Slovenskej republiky podpísal zákon, ktorým sa uzavrel legislatívny proces spoplatnenia vysokého školstva. Ostro protestujeme proti plošnému spoplatneniu externého vysokoškolského štúdia, ktoré vnímame ako prvý krok k budúcemu spoplatneniu dennej formy vysokoškolského štúdia. Upozorňujeme, že aj na našej fakulte existuje mnoho študentov, ktorí si z finančných dôvodov častokrát nemôžu dovoliť bez prerušenia študovať ani dnes, nieto ešte po spoplatnení.
Znepokojene vnímame posledné vyjadrenia ministra školstva Eugena Jurzycu o možnosti spoplatnenia vysokoškolského štúdia v dennej forme a ďalšie kroky, ktoré vláda Slovenskej republiky týmto smerom podniká, ako je zavedenie odvodov pre študentov nad 30 rokov, spoplatnenie externého štúdia na vysokých školách a spoplatnenie denného štúdia v cudzích jazykoch. Takéto kroky neboli v programoch strán tvoriacich vládnu koalíciu, ktorá získala svoj mandát aj vďaka masívnej podpore mladých ľudí tým, že sľubovala nespoplatniť vysokoškolské štúdium. Sme presvedčení, že všetky kroky vedú ku komplexnému spoplatneniu vysokoškolského štúdia. Upozorňujeme ministra školstva Eugena Jurzycu, aby nenasledoval kroky jeho neúspešného predchodcu Martina Fronca, ktorý mal jedinú agendu v oblasti školstva - všetko spoplatniť.
Paradoxné je taktiež, že zákon o spoplatnení externého štúdia navrhuje práve Martin Fronc, ktorý proti nemu ešte v roku 2005 aktívne vystupoval (www.sme.sk/c/2309019/spoplatnenie-externeho-vysokoskolskeho-studia-povazuje-fronc-za-zle.html).
Ministra Jurzycu vyzývame, aby tieto kroky zastavil, ako aj prehodnotil spoplatnenie externého štúdia. V prípade, ak tak nespraví, sme pripravení podniknúť ďalšie kroky aj v koordinácii so študentami a senátmi ďalších fakúlt našich univerzít.
Za Študentskú komoru
Mgr. Mgr. Tomáš Charvát, predseda ŠČ AS PriF UK