Odpoveď na otvorený list JUDr. Štefana Harabina

Bratislava 23. novembra 2018: Odpoveď dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD., na otvorený list JUDr. Štefana Harabina v reakcii na otvorený list zo dňa 20. októbra 2018 doručený e-mailom a 25. októbra 2018 doručený poštou. Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., uvádza nasledovné:

Prezident republiky Andrej Kiska navštívil dňa 16. októbra 2018 Univerzitu Komenského v Bratislave. Po rokovaní s vedením Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorom sa zúčastnil aj dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, absolvoval prezident Slovenskej republiky diskusiu so študentmi Univerzity Komenského.

Treba povedať, že táto diskusia sa konala v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a nebola súčasťou vyučovacieho procesu. V závere diskusie odzneli dve otázky, ktoré aj podľa môjho názoru na apolitickej akademickej pôde zaznieť nemali a moderátor diskusie ich vôbec nemal pripustiť.

V liste vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky sa k tomu uvádza: „Pán prezident si mimoriadne váži sústavný tlak na zachovávanie akademických slobôd na pôde Vašej fakulty, resp. univerzity a považoval v diskusii so študentmi a v reakcii na ich otázky za obzvlášť dôležité odpovedať alebo reagovať čo najotvorenejšie.“

Vzhľadom na uvedené, podotýkajúc, že súčasný prezident Slovenskej republiky podľa dostupných zdrojov nie je kandidátom na túto funkciu v nadchádzajúcich voľbách prezidenta SR, nepovažujeme za vhodné apolitickú akademickú pôdu poskytnúť komukoľvek na predvolebnú kampaň, politické PR alebo prejavy, ktoré by tak mohli byť vnímané, a to ani neoficiálne ohláseným kandidátom na funkciu prezidenta SR.

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan PraF UK