Zasadnutia SR UK

Zasadnutia Správnej rady UK zvoláva jej predseda, a to najmenej štyrikrát ročne. Na žiadosť rektora UK je predseda Správnej rady UK povinný zvolať zasadnutie SR UK najneskôr do 30 dní.

Zasadnutia Správnej rady UK sú verejné.

Zasadnutia 2014

21. zasadnutie SR UK (23.04.2014)

pozvánka

zápisnica

22. zasadnutie SR UK (30.06.2014)

pozvánka

zápisnica

23. zasadnutie SR UK (30.10.2014)

pozvánka

zápisnica

Zasadnutia 2013

19. zasadnutie SR UK (06.05.2013)

pozvánka

zápisnica

20. zasadnutie SR UK (29.10.2013)

pozvánka

zápisnica

Zasadnutia 2012

18. zasadnutie SR UK (27.06.2012)

pozvánka

zápisnica

Zasadnutia 2011

16. zasadnutie SR UK (23.06.2011)

pozvánka

zápisnica

17. zasadnutie SR UK (15.12.2011)

pozvánka

zápisnica

Zasadnutia 2010

15. zasadnutie SR UK (16.12.2010)

pozvánka

zápisnica

Zasadnutia 2009

13. zasadnutie SR UK (30.06.2009)

pozvánka

zápisnica

14. zasadnutie SR UK (15.12.2009)

pozvánka

zápisnica

Zasadnutia 2008

11. zasadnutie SR UK (12.02.2008)

pozvánka

zápisnica

12. zasadnutie SR UK (03.07.2008)

pozvánka

zápisnica

Zasadnutia 2007

8. zasadnutie SR UK (21.06.2007)

pozvánka

zápisnica

9. zasadnutie SR UK (26.06.2007)

pozvánka

zápisnica

10. zasadnutie SR UK (11.09.2007)

pozvánka

zápisnica

Zasadnutia 2006

7. zasadnutie SR UK (06.06.2006)

pozvánka

zápisnica

Zasadnutia 2005

5. zasadnutie SR UK (23.03.2005)

zápisnica

6. zasadnutie SR UK (10.05.2005)

pozvánka

zápisnica

Zasadnutia 2004

3. zasadnutie SR UK (25.03.2004)

pozvánka

zápisnica

4. zasadnutie (27.09.2004)

pozvánka

zápisnica

Zasadnutia 2003

1. zasadnutie SR UK (28.01.2003)

pozvánka

2. zasadnutie SR UK (13.10.2003)

pozvánka

zápisnica