Správy o činnosti SR UK

Správna rada UK podľa § 41 ods. 7 zákona o vysokých školách najmenej raz ročne vypracúva a zverejňuje na webovom sídle UK správu o svojej činnosti.

Správa o činnosti SR UK obsahuje najmä informácie o jej zasadnutiach, účasti jednotlivých členov na zasadnutiach, odporúčaniach SR UK k činnosti UK a súpis jej rozhodnutí.

Správa o činnosti SR UK za rok 2023

Správa o činnosti SR UK za rok 2022

Správa o činnosti SR UK za rok 2021

Správa o činnosti SR UK za rok 2020

Správa o činnosti SR UK za rok 2019

Správa o činnosti SR UK za rok 2018

Správa o činnosti SR UK za rok 2017

Správa o činnosti SR UK za rok 2016

Správa o činnosti SR UK za rok 2015

Správa o činnosti SR UK za rok 2014

Správa o činnosti SR UK za rok 2013

Správa o činnosti SR UK za rok 2012

Správa o činnosti SR UK za rok 2011

Správa o činnosti SR UK v roku 2007