Zloženie SR UK

Správna rada UK má 17 členov.

Jedného člena volia a odvolávajú tajným hlasovaním ostatní členovia Správnej rady UK. Osem členov volí a odvoláva Akademický senát UK, z toho dvoch členov volí a odvoláva len jeho študentská časť. Osem členov vymenúva a odvoláva minister

Členmi SR UK, okrem členov navrhnutých študentskou časťou Akademického senátu UK, nesmú byť zamestnanci UK.

predseda SR UK

JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM.  (UK)
advokát, bývalý predseda Úradu pre verejné obstarávanie
(1. funkčné obdobie, od 13. 10. 2022 do 12. 10. 2027)

podpredsedníčka SR UK

prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.  (M)
členka Predsedníctva Slovenskej akadémie vied (SAV), v.v.i.
(1. funkčné obdobie, od 15. 12. 2022 do 14. 12. 2027)

členky a členovia SR UK

doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.  (M)
CEO, CB ESPRI, s.r.o.
(1. funkčné obdobie, od 15. 12. 2022 do 14. 12. 2024)

JUDr. Miroslav Cák  (UK)
advokát, Advokátska kancelária AGM partners s.r.o.
(1. funkčné obdobie, od 13. 10. 2022 do 12. 10. 2027)

prof. Martin Kahanec, PhD.  (M)
profesor na Central European University Vienna, Austria
(1. funkčné obdobie, od 15. 12. 2022 do 14. 12. 2024)

Mgr. Juraj Kotian  (M)
ekonóm, ERSTE GROUP BANK AG
(1. funkčné obdobie, od 15. 12. 2022 do 14. 12. 2024)

prof. RNDr. Eugen Kováč, PhD.  (M)
profesor, University of Duisburg-Essen, Duisburg, Germany
(1. funkčné obdobie, od 15. 12. 2022 do 14. 12. 2027)

Mgr. Barbara Lášticová, PhD.  (UK, ŠČ AS UK)
riaditeľka, Ústav výskum sociálnej komunikácie, Slovenská akadémia vied, v.v.i.
(1. funkčné obdobie, od 13. 10. 2022 do 12. 10. 2024)

Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.  (M)
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Nemocnica BORY, a.s.
(1. funkčné obdobie, od 15. 12. 2022 do 14. 12. 2027)

Mgr. Fridrich Matejík  (M)   
Hlavný manažér IBM Slovakia
(1. funkčné obdobie, od 15. 12. 2022 do 14. 12. 2027)
*Vzdanie sa členstva k 17. 05. 2024

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.  (UK)
profesor, Strojnícka fakulta STU v Bratislave
(1. funkčné obdobie, od 13. 10. 2022 do 12. 10. 2024)

Mons. František Rábek  (UK)
ordinár, Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zložiek SR
(1. funkčné obdobie, od 13. 10. 2022 do 12. 10. 2024)

JUDr. Marek Samoš  (UK)
advokát, bývalý podpredseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
(1. funkčné obdobie, od 13. 10. 2022 do 12. 10. 2027)

Ing. Robert Spišák, PhD.  (M)
viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov SR
(1. funkčné obdobie, od 15. 12. 2022 do 14. 12. 2024)

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. (SR)
predseda Slovenskej akadémie vied
(1. funkčné obdobie, od 26. 01. 2023 do 25. 01. 2028)

doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH., MHA.  (UK, ŠČ AS UK)
docent, Lekárska fakulta UK
(1. funkčné obdobie, od 13. 10. 2022 do 12. 10. 2027)

doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.  (UK)
vedecký pracovník, Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
(1. funkčné obdobie, od 13. 10. 2022 do 12. 10. 2024) 

 

(M)  vymenovaný ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR

(UK) zvolený Akademickým senátom UK

(UK, ŠČ AS UK) zvolený študentskou časťou Akademického senátu UK

(SR) zvolený Správnou radou UK