Ponuka školení

Naša podpora a školenia sú určené pre všetkých zamestnancov a doktorandov, ktorí majú o ne záujem. Školenia sú bezplatné a prebiehajú spravidla v pracovnom čase a to prezenčne v priestoroch rektorátu, v miestnosti sb-11 alebo online v prostredí MS Teams.

Noví zamestnanci

  • Trvanie: 3,5 hodiny
  • Vhodné pre: všetkých nových zamestnancov UK, ktorí sa chcú zoznámiť s našimi IKT systémami a základnými informáciami o chode UK.
  • Výsledok: dostanem vstupný balíček plný informácií a nadobudnem základné kompetencie v používaní rôznych aplikácií využívaných na UK. Zároveň budem poučený o ochrane osobných údajov podľa GDPR.

Počas tohto školenia sa budeme venovať našim IKT systémom, ku ktorým má prístup každý zamestnanec UK. Povieme si základné informácie vhodné pre nováčika a tiež súčasťou tohto školenia je poučenie o ochrane osobných údajov.

Poučenie o ochrane osobných údajov

  • Trvanie: 1 hodina
  • Vhodné pre: všetkých nových zamestnancov UK a tiež tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tom, ako sa osobné údaje spracúvajú na našej univerzite.
  • Výsledok: som poučený v súlade s GDPR a získam dokument Pokyny pre príjemcu osobných údajov, ktorý bude založený do môjho osobného spisu.

Počas tejto hodiny si povieme základné princípy GDPR a ich uplatnenie v činnostiach vykonávaných na UK

MS Forms

  • Trvanie: 1 hodina
  • Vhodné pre: každého, kto potrebuje vytvárať a zadávať testy
  • Výsledok: viem vytvoriť test v aplikácii MS Forms a zdieľať ho s ostatnými

Na tomto školení sa budeme venovať vytváraniu testov v aplikácii MS Forms. Jednotlivým typom otázok, nastaveniam, zdieľaniu so študentmi alebo kolegami. Ako aj ich vyhodnocovaniu.

Konzultácie

Školiace stredisko UK zabezpečuje aj špecifické konzultácie alebo školenie pre určitú skupinu ľudí alebo oddelenie. Zamerané sú na konkrétne problémy alebo informačno-komunikačné zručnosti potrebné na výkon práce. Ak máte záujem o konzultáciu alebo poradenstvo, kontaktujte nás mailom skolenia@uniba.sk.