Školiace stredisko

Školiace stredisko je súčasťou Centra informačných technológií UK (CIT UK). Našou hlavnou úlohou je podpora a pomoc v oblasti informačno-komunikačných zručností zamestnancov a doktorandov UK.

Ponúkame školenia, individuálne konzultácie a poskytujeme podporu e-learningu.

Máme vytýčené dva hlavné okruhy:

  1. Realizácia školení - zabezpečovať rôzne druhy kvalifikačných školení a poskytovanie metodickej či koncepčnej podpory pre zamestnancov UK.
  2. Podpora e-learningu - a jeho rozvoj v rámci realizácie online výučby. Zamerané na podporované nástroje LMS Moodle a MS Teams.