Matematické funkcie

  • Trvanie: 2 hodiny
  • Vhodné pre: ovládam základné vzorce a funkcie
  • Výsledok: viem použiť matematické funkcie

Ukážeme si na príkladoch princíp vkladania matematických funkcií ako ABS, SUM, SUMIF, ROUND..

Niektoré funkcie samy o sebe nebudú mať nejaký extra zmysel, ale na príkladoch si ukážeme ako ich využiť. Súčasťou bude aj vysvetlenie vnárania funkcií, čiže kombinovania viacerých funkcií.