Základné funkcie

  • Trvanie: 2 hodiny
  • Vhodné pre: vedia používať vzorce
  • Výsledok: Viem počítať súčty a pod vo veľkých tabuľkách

Vlastný vzorec je fajn, ale niekedy, najmä vo väčších tabuľkách nie je efektívny. Excel má niekoľko základných funkcií, ktoré sa veľmi často v tabuľkách využívajú.

Je to napríklad SUM (súčet), AVERAGE (priemer), COUNT (počet) a pod.

Ukážeme si ako sa vkladajú tieto funkcie priamo z panela, ale aj ako nájdeme mnohé ďalšie, ktoré na prvý pohľad nevidíme.