Databázové funkcie

  • Trvanie: 2 hodiny
  • Vhodné pre: pre pokročilejších užívateľov, ktorí majú zvládnuté používanie funkcií
  • Výsledok: Využiť databázové funkcie vo svoj prospech

Vysvetlíme si kde a za akých okolností je vhodné používať databázové funkcie. Na konkrétnych príkladoch si ukážeme ich zmysel. Napríklad ako spočítať tie údaje v stĺpci, ktoré majú viac podmienok. Napríklad koľko študentov je z Nitry, má menej ako 20 rokov a sú to ženy. (a pod.)

Naučíme sa používať: DSUM, DAVERAGE, DCOUNT, DCOUNTA