Formátovanie v tabuľkách

  • Trvanie: 2 hodiny
  • Vhodné pre: všetkých, ktorí pracujú s tabuľkami
  • Výsledok: pripravím peknú a funkčnú tabuľku

V Exceli platí "menej je niekedy viac", teda čo sa týka vzhľadu. Napriek tomu je niekedy nevyhnutné upraviť údaje v tabuľke do nejakého vzhľadu, teda dať im formát.

Formátovanie ukážeme počas tohto školenia. Začneme od jednoduchých formátov (tučné, kurzíva, zlomy v bunke, zarovnanie), prejdeme až po vlastné formátovanie čísiel (mm, kg, ks), ukážeme si aj predvolené formátovanie a výhody ale aj nevýhody jeho používania.

Nie sme spokojní s formátom? Jedným klikom ho z celej tabuľky odstránime.