Funkcie dátumu a času

  • Trvanie: 2 hodiny
  • Vhodné pre: pre pokročilejších užívateľov, ktorí majú zvládnuté používanie funkcií
  • Výsledok: Využiť funkcie dátumu a času

Ukážeme si na príkladoch využitie funkcií dátumu a času.

Lebo napríklad si vediete informácie o začiatku dovolenky a konci dovolenky, potrebujete vedieť koľko dní to je a tak podobne.

Funkcie: DATE, DAY, MONTH, YEAR, TODAY