Bunky, riadky, stĺpce a hárky

  • Trvanie: 2 hodiny
  • Vhodné pre: všetkých, ktorí pracujú s tabuľkami
  • Výsledok: Viem pridať, odstrániť riadky, stĺpce, zlúčiť bunky, pracovať s hárkami

Naučíme sa pracovať s jednotlivým časťami tabuľky. S riadkami, so stĺpcami, s hárkami a so samotnými bunkami.

Ukážeme si ako efektívne označovať tieto časti tabuliek, ako čo najefektívnejšie vypĺňať tabuľky.

Ako odstraňovať riadky, stĺpce, tabuľky, hárky. Možno Vás zaujme práca s viacerými hárkami naraz. (napríklad ako vytvoriť na 12 hárkoch rovnakú tabuľku)