Outlook

Cieľová skupina: 

  • Zamestnanci používajúci Outlook na elektronickú komunikáciu
  • je určený samoukom, ktorí sa intuitívne dostali k využívaniu Outlooku, ale využívajú ho zatiaľ iba na prijatie a odoslanie emailov.

Trvanie:

  • 5 x 2 hodiny

Vstupné vedomosti:

  • základná znalosť práce s PC

Osnova:

  • Aplikačné okno MS Outlook, kontakty, distribučné skupiny
  • Nová správa, vlastnosti, podpis, formát
  • Kalendár, činnosť, udalosť, schôdza, zdieľanie
  • Úlohy, priradenie úlohy, kontrola úloh, poznámky, zobrazenie
  • Pravidlá, režim mimo kancelárie, nastavenie konta, možnosti