Vyhľadávacie funkcie

  • Trvanie: 2 hodiny
  • Vhodné pre: pre pokročilejších užívateľov, ktorí majú zvládnuté používanie funkcií
  • Výsledok: Vyhľadávať pomocou funkcií, dopĺňať údaje pomocou funkcií

Vysvetlíme si kde a za akých okolností je vhodné používať vyhľadávacie funkcie. Na konkrétnych príkladoch si ukážeme zmysel a možno aj nezmysel vyhľadávacích funkcií.

Naučíme sa používať: VLOOKUP, MATCH, INDEX