Základy počítania v tabuľkách

  • Trvanie: 2 hodiny
  • Vhodné pre: všetkých, ktorí pracujú s tabuľkami
  • Výsledok: viem čokoľvek jednoduché vypočítať

Ukážeme si postup 4 krokov pre používanie vlastných jednoduchých vzorcov.

Použijeme pri tom operácie +,-,/,*, mocniny, zátvorky. Ak vyjde čas, ukážeme si čo sú a načo sa používajú maticové vzorce.