Základné formátovanie odseku

  • Trvanie: 2 hodiny
  • Vhodné pre: všetkých, ktorí radi používajú Enter
  • Výsledok: rozumiem kedy použiť Enter, kedy nie a prečo a čo sú to tie zarážky a odsadenia

Týchto pár hodín budeme venovať vzhľadu textu z pohľadu jeho častí, ktoré oddeľujeme enterov, tzv. odsekov. Naučíme sa odsek správne označovať, ukážeme si zmenu jeho zarovnania, riadkovania. 

Povieme si o "nebezpečenstve" prázdnych enterov a ukážeme správnu cestu pri väčších medzerách v texte.

Ukážeme si správne nástroje na "odskočenie" textu od začiatku.