Adresovanie vo vzorcoch

  • Trvanie: 2 hodiny
  • Vhodné pre: tých, ktorí vedia a rozumejú jednoduchým vzorcom
  • Výsledok: Dokážem vypočítať vlastným vzorcom aj komplikovanejšie úlohy

Adresovanie v Exceli je vlastne správne používanie názvov buniek vo vzorcoch. Ich zamykanie (celkové, len v riadkoch, len v stĺpcoch).

Ako príklad môžem uviesť výpočet dane niekoľkých výrobkov, pričom výšku dane v % mám uvedenú len v jednej jedinej bunke.

A áno, 2 hodiny sú čas, ktorý je potrebný na pochopenie a utvrdenie zamykania buniek.