Poznámka pod čiarou, odkazy v texte

  • Trvanie: 2 hodiny
  • Vhodné pre: pre používateľov, ktorí do textu vkladajú poznámky pod čiarou, vysvetlivky
  • Výsledok: viem vložiť do textu poznámku pod čiarou korektným spôsobom, viem ju aj odstrániť, prípadne zmeniť na iný typ poznámky

Ukážeme si ako jednoducho vkladať poznámky pod čiarou. Ako ich mazať, meniť.Takisto sa oboznámime s tzv. krížovými odkazmi, prípadne záložkami v texte, ktoré vieme v elektronickej forme dobre využiť ako prekliky.