MS Teams ako výučbový nástroj

Na týchto stretnutiach sa budeme venovať Tímu typu Trieda. Ako si vytvoriť online triedu so svojimi študentmi a ako ju viem naplno využiť v rámci dištančnej výučby. Naučíme sa vytvárať online prednášky a venovať sa budeme aj tvorbe či ukladaniu učebných materiálov. Druhá časť školenia je zameraná aj na tvorbu a zadávanie úloh pre študentov ako aj ich klasifikáciu.

Tvorba Tímu - typ Trieda

  • Trvanie: 1 hodina
  • Vhodné pre: všetkých pedagógov, ktorí majú záujem vytvoriť online triedu a viesť svoju výučbu dištančne
  • Výsledok: viem vytvoriť svoju online triedu, pozvať do nej študentov a viesť online prednášku

Práca na zadaniach

  • Trvanie: 1,5 hodiny
  • Vhodné pre: učiteľov, ktorí už majú svoju online triedu, len ju treba naplniť učebnými materiálmi, zadaniami a rôznymi úlohami
  • Výsledok: viem si vytvoriť OneNote poznámkový blok, zadávať študentom úlohy a zadania, vzájomne interagovať a tiež si viem pozrieť klasifikáciu svojich študentov