Logické funkcie

  • Trvanie: 2 hodiny
  • Vhodné pre: tých, ktoí ovládajú základný princíp funkcií
  • Výsledok: viem využiť logické funkcie v Exceli

Vysvetlíme si načo sú dobré a ako sa používajú logické funkcie. (IF, AND, OR,..)

Logické funkcie sa veľmi často používajú ako vnorené, resp. ako kombinácie viacerých funkcií a vzorcov. Na všetko si ukážeme jednoduché praktické príkaldy.