Hromadná korešpondencia

  • Trvanie: 2 hodiny
  • Vhodné pre: pre používateľov, ktorí vytvárajú 1 dokument pre viacerých používateľov (obálky, pozvánky, oznámenia, upomienky)
  • Výsledok: Vytvorím jeden dokument, nastavím, kde sa bude čo meniť a pár klikmi poviem Wordu, aby ich vytvoril pre všetkých ľudí v zozname.

Povieme si podmienky a pravidlá pri vytváraní hromadnej pošty. Oboznámime sa so situáciami, kedy je vhodné hromadnú poštu použiť. 

Uvedieme si niekoľko príkladov, na ktorých si ukážeme jednoduchosť a rýchlosť spracovania. 

Takisto si  ukážeme ako by to nemalo vyzerať :-)