"Čítame" a čistíme text

  • Trvanie: 2 hodiny
  • Vhodné pre: všetkých, ktorí upravujú texty po niekom
  • Výsledok: Word ovládam ja a nerobí si čo chce :-)

Týchto pár hodín venujeme pochopeniu text z pohľadu Wordu. Ukážeme si načo sa pri formálnej úprave textu sústrediť, načo si dať pozor, čo a ako a prečo upraviť.

Takisto si ukážeme ako hromadne "chybičky krásy" odstrániť, prípadne nahradiť z pohľadu Wordu rozumnými prvkami.

Skrátka, "rozmeníme" text a prvky v ňom na drobné a ukážeme si ako ich ovládnuť.