Odrážky a číslovanie

  • Trvanie: 2 hodiny
  • Vhodné pre: všetkých
  • Výsledok: viem urobiť pekný zoznam, či už odrážkový, číslovaný, viacúrovňový

Cieľom kurzu je oboznámiť sa s výhodami používania odrážkových a číslovaných zoznamov.

Neobídeme ani vytváranie viacúrovňových zoznamov.