Revízia v dokumentoch

  • Trvanie: 2 hodiny
  • Vhodné pre: pre používateľov, ktorí si dokumenty vymieňajú  a upravujú medzi sebou, pre pedagógov
  • Výsledok: viem do existujúceho dokumentu vložiť text tak, pričom nepoškodím pôvodný. Viem prijímať zmeny v dokumente, bez straty času

Revízia v dokumentoch je zjednodušene povedané je pripomienkovanie. V jednom súbore vidím pôvodný text, pripomienky a výsledný text. 

Takisto vidím kto mi pripomienky dával a jendoducho ich môžem prijímať, odmietať.

Ak sa do 2 hodín zmestíme, povieme si niečo aj o porovnávaní 2 dokumentov.