Kontingenčná tabuľka

  • Trvanie: 2 hodiny
  • Vhodné pre: pre pokročilejších užívateľov, ktorí vedia, čo je filter, zoraďovanie, medzisúčty
  • Výsledok: viem z rozsiahlych dát urobiť tabuľku, ktorá mi poskytne požadované údaje

Ukážeme si, že ak mám dispozícii rozsiahle dáta a potrebujem z nich povyberať nejaké info, aby to dávalo zmysel, nie je nevyhnutné odstraňovať v danom momente nepotrebné stĺpce. 

Ukážeme si na príkladoch princíp tvorby kontingenčnej tabuľky