Textové funkcie

  • Trvanie: 2 hodiny
  • Vhodné pre: pre pokročilejších užívateľov, ktorí majú zvládnuté používanie funkcií
  • Výsledok: Využiť textové funkcie vo svoj prospech

Textové funkcie nie sú práve obľúbené, ale ich význam je podceňovaný. Veľmi vedia pomôcť pri spracovaní údajov z tabuliek, ktoré nám vygeneroval nejaký softvér. 

Textovými funkciami môžeme údaje spájať, môžeme zisťovať počet znakov, vytvárať napríklad iniciály, alebo rozličné identifikátory... Veľmi užitočné sú funkcie na čistenie textu (od medzier, ale aj nahrádzanie textu, menenie veľkostí a pod.)

Funkcie: CLEAN, CONCATENATE, FIND, LEFT, LEN, MID, PROPER, RIGHT, SEARCH