Automatické spracovanie údajov

  • Trvanie: 2 hodiny
  • Vhodné pre: pre všetkých, ktorí pracujú s väčšími tabuľkami
  • Výsledok: viem zoraďovať a jednoducho filtrovať tabuľku

Ukážeme si ako sa správne zoraďujú údaje v tabuľkách a akým spôsobom si viem na základe mojich kritérií vybrať údaje - filtrovať údaje.