Univerzitné preukazy

Univerzitný preukaz je bezkontaktná čipová karta vydávaná Univerzitou Komenského v Bratislave. Držiteľmi preukazov sú všetci študenti a zamestnanci univerzity, potenciálne aj ďalšie osoby, ktorým univerzita alebo jej súčasť umožní prístup k niektorým svojim službám.

Podľa aktuálneho vzťahu osoby pôsobiacej na pôde Univerzity Komenského v Bratislave je vydaný príslušný typ preukazu s odlišným vizuálom (od AR 2011/12 došlo k zmene vizuálu preukazov bez licencie ISIC/ITIC, od AR 2015/2016 na vizuále ISIC/ITIC pribudla licencia v čiarovom kóde a od AR 2017/2018 sme začali vydávať preukazy ISIC/ITIC s prvou platnosťou vytlačenou na prednej strane namiesto predtlačenej/nalepenej známky na strane zadnej).

Prehľad všetkých platných vizuálov preukazov používaných na UK:

ISIC preukaz s licenciou pre denných študentov/doktorandov
ITIC preukaz s licenciou pre pedagógov/učiteľov
ISIC preukaz s licenciou v čiarovom kóde pre denných študentov/doktorandov
ITIC preukaz s licenciou v čiarovom kóde pre pedagógov/učiteľov
ISIC preukaz s prvou platnosťou na prednej strane pre denných študentov/doktorandov
ITIC preukaz s prvou platnosťou na prednej strane pre pedagógov/učiteľov
ISIC preukaz s novým moderným vizuálom
ITIC preukaz s novým moderným vizuálom
Externý preukaz pre externých študentov/doktorandov
Preukaz zamestnanca pre nepedagogických pracovníkov
Preukaz denného študenta UK bez ISIC licencie
Preukaz denného študenta UK bez ISIC licencie
Preukaz externého študenta UK bez ISIC licencie
Preukaz externého študenta UK bez ISIC licencie
Preukaz zamestnanca UK
Preukaz zamestnanca UK

Aktivácie, validácie, správa preukazov

Informácie pre zamestnancov a študentov, ktorí potrebujú vykonať aktiváciu, validáciu alebo inú akciu s preukazom, sa nachádzajú na stránkach intranetu UK.

Registrácia prostredníctvom internetu pre bezplatné cestovanie ŽSR

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. za účelom najmä zrýchlenia celého registračného procesu spustila dňa 10. novembra 2014 aj internetovú registráciu pre bezplatné cestovanie vlakom. Vybrané skupiny cestujúcich - dôchodcovia nad 62 rokov a žiaci/ študenti držitelia bezkontaktných čipových kariet - ISIC preukazu s platnou dopravnou aplikáciou sa takto môžu registrovať priamo zo svojho domova cez internetovú stránku ZSSK. Podmienkou je aktívna emailová adresa žiaka/študenta na webe, cez ktorú sa overuje aktivačný kód zaslaný emailom na adresu, ktorú žiak/študent používa.

Celý dokument s vyhlásením ŽSR

Bezplatná preprava: Na čo netreba zabudnúť po prázdninách

Zavedenie bezplatnej prepravy pre študentov vysokých škôl od 17.11.2014

S účinnosťou od 17. 11. 2014 bola na základe Uznesenia vlády SR č. 530/2014 zavedená bezplatná preprava pre vybrané kategórie cestujúcich. Táto sa vzťahuje aj na študentov vysokých škôl. Podrobné informácie sa nachádzajú v tomto dokumente.

Nečakajte s prolongáciou ITIC do decembra!

Medzinárodný preukaz učiteľa ITIC cobrand je multifunkčný preukaz vydávaný ako kombinácia dvoch preukazov: medzinárodný preukaz učiteľa ITIC + preukaz učiteľa vysokej školy. Je jediným celosvetovo uznávaným dokladom preukazujúcim štatút učiteľa.

S preukazom ITIC cobrand sa stanete súčasťou celosvetovej komunity učiteľov, ktorí využívajú množstvo zliav a výhod pri každodenných nákupoch v rôznych oblastiach na Slovensku i v zahraničí.

Pre všetky preukazy, či už novo objednané alebo prolongované dostanú učitelia špeciálne kupóny, ktoré majú možnosť využiť do 17.11.2017

Ukážka kupónov sa nachádza tu: https://goo.gl/yCQwKF