DOPRAVNÁ APLIKÁCIA

Aktivácia či prolongácia dopravnej aplikácie ("študentskej zľavy na dopravu") nie je povinná, nakoľko sa nemusí nutne týkať všetkých študentov. Podmienky jednotlivých dopravcov k uplatneniu študentskej zľavy sa môžu líšiť, vo vlastnom záujme si preto sami individuálne pozrite, čo požaduje ten Váš, ktorým cestujete pravidelne/najčastejšie (napr. potvrdenie o návšteve školy a vystavenie čipovej karty u dopravcu...).

AR 2023/2024 - AKTIVÁCIA A PROLONGÁCIA DOPRAVNEJ SLUŽBY OD 1.9.2023

ŠTUDENTI POZOR! OD 1.9.2021 DOŠLO K ZMENE V AKTIVÁCII A PROLONGÁCII DOPRAVNEJ SLUŽBY PRE ŠTUDENTOV S ČIPOVÝM PREUKAZOM A TÁTO ZMENA TRVÁ NAĎALEJ

Všetci študenti UK, ktorým bude pri zápise do AR 2023/2024 vydaný čipový preukaz alebo im už bol v minulosti na UK vydaný čipový preukaz a budú si ho prolongovať pri zápise do AR 2023/2024, v prípade záujmu o jeho využívanie v autobusovej/železničnej doprave na území SR, musia si naň dopravnú službu zabezpečiť a zakúpiť individuálne, a to čo najskôr po riadnom zápise na štúdium.

Nižšie nájdete podrobný postup, ako to urobiť.


POSTUP AKTIVÁCIE DOPRAVY NA ŠTUDENTSKOM PREUKAZE

 1. Skontroluj, či je tvoj online zápis potvrdený študijným oddelením v AISe. Potvrdenie môže trvať niekoľko dní od online zápisu.
 2. Prihlás sa cez web a zaregistruj svoj Preukaz študenta cez web ubian.sk
 3. Uhraď poplatok za aktiváciu zľavy v doprave na preukaze študenta
 4. Prilož svoj študentský preukaz k UNITerminálu (aktivuj a predĺž jeho platnosť)

1. Skontroluj, či je tvoj online zápis potvrdený študijným oddelením

 1. Prihlás sa do AISu
 2. Klikni na Prehľad štúdií v menu
 3. Mal(a) by si mať vybraté svoje aktívne štúdium a k nemu aktuálne zápisný list
 4. Ak máš v zápisnom liste uvedený Dátum zápisu (teda dátum zápisu je vyplnený) a zároveň je atribút Potvr.(dený) nastavený na A(no), je všetko v poriadku a Tvoj zápis je riadne potvrdený.

2. PRIHLÁS SA CEZ WEB A ZAREGISTRUJ SVOJ PREUKAZ ŠTUDENTA

 1. Prihlás sa (ak nie si zaregistrovaný/á, zaregistruj sa) na www.ubian.sk. (nejedná sa o univerzitnú službu, použí login a heslo, aké chceš)
 2. Po prihlásení na www.ubian.sk si pridaj svoj Preukaz študenta cez Mám dopravnú kartu.
 3. Vyplň číslo čipu svojho Preukazu študenta, meno a priezvisko a zvoľ si názov svojej karty (aby si ju vedel/a identifikovať v prípade, že máš na Ubian-e kariet viac).
 4. Ďalším krokom je tvoj súhlas s odoslaním tvojich osobných údajov z univerzity do služby Ubian. Vyplň svoj univerzitný login a heslo („ako do AISu“), ako keby si sa prihlasoval/a. Následne skontroluj, aké údaje budú odoslané a stlač tlačidlo odzrkadľujúce Tvoje rozhodnutie.

3. UHRAĎ POPLATOK PRE AKTIVÁCIU ZĽAVY V DOPRAVE NA ŠTUDENTSKOM PREUKAZE

Ide o poplatok externému dodávateľovi nepovinnej služby, je účtovaný mimo poplatkov za prijímacie konanie, vystavenie preukazu alebo vydanie prolongačnej známky.

 1. Systém vyhodnotí, či máš nárok na zľavu v doprave na príslušný akademický rok. Ak áno, ponúkne ti možnosť zaplatiť poplatok za predĺženie zľavy v doprave na Preukaze študenta vo výške 3,60 EUR.
 2. Poplatok uhradíš platbou bankovou kartou bezpečne na platobnej bráne.
 3. Po spracovaní platby sa v stave študentského preukazu zobrazí informácia, že poplatok na zľavu v doprave je ZAPLATENÝ, ale zatiaľ platnosť zľavy v doprave je NEAKTÍVNA (=nezapísaná do čipu karty).

4. PRILOŽ KARTU K UNI-TERMINÁLU

 1. Pre zápis údajov do čipu karty prilož svoj študentský preukaz na univerzitný terminál v škole alebo v sieti verejných UNITerminálov. Do čipu sa zapíše dátum platnosti tvojho statusu študenta/ky aj zľavy na dopravu.
 2. Po prihlásení na portál www.ubian.sk  budú v informáciách o študentskom preukaze zobrazené dátumy platnosti zľavy v doprave pre príslušný akademický rok ako AKTÍVNE (=zapísané do čipu karty).

Aktivácia a prolongácia platnosti študentskej časti v čipe preukazu každého študenta je zo zákona povinná a vykonáva sa po zápise do aktuálneho akademického roka priložením preukazu na univerzitný terminál v priestoroch školy. Nie je nutné mať zakúpenú a aktivovanú dopravnú aplikáciu!


Informácie o tvojom študentskom preukaze v Ubian-e

 • Platnosť zľavy na dopravu – táto informácia je automaticky prenesená po overení uvoľnenia osobných údajov z univerzity prihlásením sa tvojim univerzitným loginom a heslom.
  • Zľava je platná od dňa potvrdenia online zápisu študijným oddelením (Tvoj online zápis bude potvrdený študijným oddelením na portáli http://cdo.uniba.sk/; Atribút štúdia - riadny študent) resp. do 24 hodín po ňom, ale nie skôr ako 1. septembra.
  • Zľava je platná do 30. septembra nasledujúceho akademického roka. Študentom v poslednom ročníku platnosť zľavy končí 30. júna daného akademického roku.
  • Platnosť zľavy na vlakovú a autobusovú dopravu sa môžu líšiť, keďže rozliční dopravcovia majú rozličné podmienky.
 • Text NEAKTÍVNA v stave zľavy znamená, že informácia o trvaní zľavy ešte nie je zapísaná na tvoj študentský preukaz. Preukaz je potrebné priložiť na UNITerminál (viď krok 3 na tejto stránke. Ak je všetko korektne zapísané na karte, stav zľavy bude AKTÍVNA.