OverSi

1. septembra 2018 bol spustený portál OverSi, ktorého úlohou je pomôcť orgánom verejnej moci implementovať zákon proti byrokracii. Na tomto portáli si môžu zamestnanci verejnej správy overiť vybrané dokumenty, čím odľahčia občana od povinnosti dané dokumenty prekladať v papierovej forme. Zoznam dokumentov, ktoré sa na portáli nachádzajú je uvedený na stránke stopbyrokracii.sk, ktorú prevádzkuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Žiadosť o prístup do portálu OverSi

O prístup do portálu OverSi môžu žiadať zamestnanci Univerzity Komenského na základe odoslania potrebných dokumentov:

Žiadosť, vrátane tabuľky s rozsahom oprávnení, podpísanú tajomníkom súčasti / kvestorkou pošle zamestnanec

  • elektronicky aj na adresu cepituniba.sk
  • fyzicky na adresu uvedenú v žiadosti (riaditeľ CIT)

Návod na aktivovanie prístupu k portálu OverSi

Pri aktivácii prístupu postupujte podľa návodu na aktiváciu prístupu k portálu OverSi (.pdf, 1 MB).

Návod na prácu so systémom OverSi samotným je zverejnený na stránke stopbyrokracii.sk, ktorú prevádzkuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.