Cenník služieb

Nový cenník platný pre AR 2023/2024

SLUŽBA POPLATOK v EUR
nový preukaz študenta v dennej forme štúdia s licenciou ISIC* 20,00 €
nový preukaz študenta v dennej forme štúdia bez licencie ISIC ("NO ISIC") 10,00 €
nový preukaz študenta v externej forme štúdia 10,00 €
duplikát platného preukazu študenta** 7,00 €
OBNOVENIE PLATNOSTI PREUKAZU A NALEPENIE VALIDAČNEJ ZNÁMKY  
• študenti v dennej forme štúdia s licenciou ISIC 13,00 €
• študenti v dennej forme štúdia bez licencie ISIC 3,00 €
• študenti v externej forme štúdia 3,00 €
preukaz zamestnanca UK s novým vizuálom (nový režim) 0,00 €
duplikát preukazu zamestnanca UK s novým vizuálom 6,00 €
poplatok za neodovzdanie preukazu zamestnanca UK (pri ukončení pracovného pomeru/výmene po 5 rokoch=duplikát) 6,00 €

*Licencia ISIC - prideľuje sa iba na preukaz s medzinárodným vizuálom ISIC, študent má prístupné aj komerčné zľavy. Číslo licencie sa prenáša v prípade duplikátu preukazu.

**Duplikát platného preukazu študenta - vydáva sa ako preukaz rovnakého typu v prípade straty, odcudzenia, mechanického poškodenia pôvodného preukazu, ktorý bol už pre daný AR platný (nový-prvý alebo prolongovaný známkou). Každý preukaz má jedinečné číslo čipu (SNR), ktoré je neprenosné.

Spôsob úhrady poplatkov

Informácie o spôsobe úhrady poplatkov spojených so službami SUP si žiadajte na príslušnom študijnom/personálnom oddelení fakulty.

Preukaz denného študenta

Univerzita vydáva dva druhy vizuálu preukazu pre denného študenta UK. Jeden z nich obsahuje licenciu ISIC, druhý nie. Rozdiel je iba v rozsahu služieb poskytovaných na jednotlivé typy vizuálu preukazu. Nájdete ich prehľadne v nasledujúcej tabuľke:

Služby / vizuál preukazu vizuál ISIC vizuál UK "NO ISIC"
Doprava ÁNO ÁNO
Zľava na dopravu* ÁNO ÁNO
Knižnice ÁNO ÁNO
Ubytovanie ÁNO ÁNO
Strava/ jedáleň ÁNO ÁNO
Členské v CKM SYTS (ISIC licencia 10 €) ÁNO NIE
Komerčné zľavy ÁNO NIE

*Podmienky pre uplatnenie nároku na zľavu v doprave držiteľom čipového preukazu vydaného školou stanovujú jednotliví prepravcovia. Štandardne však platí, že nárok na zľavnenú (bus), resp. bezplatnú (ŽSSK) prepravu na území SR má v aktuálnom akademickom roku iba:

  • riadne zapísaný denný študent 1. alebo 2. stupňa vysokoškolského štúdia 
  • vo veku do 26 rokov

a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

T.zn., že nárok na zľavnenú prepravu stráca:

  • denný študent 3.stupňa štúdia (doktorand) hoci ešte nedosiahol vek 26 rokov
  • denný študent 1. alebo 2. stupňa štúdia, ktorý dosiahol vek 26 rokov

Pozor! Podmienkou na zakúpenie "bezplatného cestovného lístka" na železničnú prepravu je REGISTRÁCIA v systéme ŽSSK.