Dištančná metóda výučby na UK

Univerzita Komenského v čase krízy kladie na dištančné vzdelávanie mimoriadny dôraz. Na tejto stránke nájdete súbor návodov a odporúčaní, ako aj termíny plánovaných školení.

Pripravte sa na dištančné vzdelávanie včas s našimi zoznamami:

Metodické pokyny

Z dôvodu prerušenia prezenčnej výučby pripravila prorektorka pre vzdelávanie v spolupráci s prorektorom pre úsek knižničných a informačných systémov a služieb Metodický pokyn na používanie systémov Moodle a MS Teams v dištančnom vzdelávaní na UK.

Pribudlo Metodické usmernenie k používaniu softvérových nástrojov, ktoré nastavuje okolnosti, za ktorých je možné použiť aj iné ako univerzitou štandardne poskytované softvérové nástroje. Usmernenie je platné všeobecne, obzvlášť má zmysel v pedagogickom procese, nakoľko softvérové nástroje ovplyvňujú nielen zamestnancov, ale aj študentov univerzity.

NOVÉ! Odporúčania pre skúškové obdobie letného semestra akademického roka 2019/2020
Materiál popisuje možné formy skúšania a funkcionalitu nástrojov, ktoré sú v rámci Univerzity Komenského v Bratislave podporované.

MS Teams

Textovo-obrázkové návody:

Nastavenie prezentujúceho a účastníkov v Teams video schôdzi (.pdf, 487 kB)
nastavenia kto môže začať nahrávanie, vypínať mikrofón či preberať ovládanie schôdze

Hosť v tíme "trieda" (.pdf, 572 kB)

Teams ako výučbový nástroj (.pdf, 1.13 MB)

Vytvorenie nového tímu (pre učiteľov) (.pdf, 881 kB)

 

Videonávody:

MS Teams pre študentov (10:38)

MS Teams pre učiteľov (44:01)

MS Teams pre učiteľov (skrátené) (27:36)

Možnosti výučby pomocou MS Teams (pre učiteľov) (1:15:57) - záznam z webinára

MS Teams videotutoriály - súbor krátkych, špecifických videí (po anglicky)

 

Inštalačné balíky programu MS Teams nájdete tu - stránka by Vám mala ponúknuť inštalačného klienta podľa Vášho systému.

Moodle

Moodle je k dispozícii všetkým učiteľom aj zamestnancom UK pre zlepšenie kvality výučby. Pre pomoc s vytvorením vlastného kurzu a získanie ďalších informácií kontaktujte správcu služby: moodleuniba.sk.

Základné informácie nájdete priamo v informačnom paneli univerzitného Moodle na adrese moodle.uniba.sk

Tutoriály: 

Všeobecné zdroje informácií

Metodická príručka pre učiteľov Ako na online vzdelávanie je zhrnutie základu dištančného vzdelávania a jeho hlavných rozdielov od prezenčného vzdelávania. Na čo si dať pozor? Ako motivovať študentov? Ako štrukturovať výučbu? Materiál sa zaoberá aj dôležitým aspektom online výučby, ktorým sú autorské práva a licenčné podmienky elektronických výučbových materiálov. Ak začínate s online vzdelávaním a rozhodujete sa, ktorý nástroj využiť, prečítajte si najprv tento materiál.

Youtube kanál MS pre školstvo
Zbierka záznamov z webinárov a prezentácií na rozličné témy, ktoré sa týkajú vzdelávania a možností, ktoré ponúka aj univerzitný balík O365.