Webová prezentácia univerzity

Stránky obsahujúce základné informácie o webovej prezentácií Univerzity Komenského:

Získanie prístupu do TYPO3

Kontaktujte prosím webmastera svojej súčasti, ktorý Vám vytvorí konto alebo Vás informuje, ako ho získať. Pre rektorát a ďalšie súčasti prosím kontaktujte pracovisko CePIT alebo centrálneho správcu TYPO3 na adrese webmasteruniba.sk.

Aplikácia Kontakty UK

Kontaktné informácie zamestnancov a doktorandov na webových stránkach UK je riešené automatizovane, teda zobrazujú sa konkrétni pracovníci na svojich pracoviskách bez nutnosti niekde toto priradenie nastavovať. Konkrétne hodnoty kontaktných údajov je ale už potrebné spravovať - môže to robiť každý zamestnanec samostatne alebo to môžu robiť fakultní správcovia prostredníctvom aplikácie Kontakty.

Návod na používanie aplikácie (.pdf, 517 kB) sme pripravili súhrnný pre samotných zamestnancov aj pre správcov kontaktov.