Granty mladých UK

Stránky obsahujúce základné informácie o systéme, prostredníctvom ktorého sa podávajú žiadosti o granty:

Záverečné správy za granty pre rok 2022 sa podávajú cez fromulár aplikácie MS Forms, ktorý je dostupný od 7.11.2022 na nasledujúcom linku: 

Žiadosti o grant pre rok 2023 sa podávajú cez fromulár aplikácie MS Forms, ktorý bude dostupný od 14.11.2022 na nasledujúcom linku: 

V prípade technických problémov kontaktujte Centrum podpory informačných technológií (CePIT) 02/9010 4444