Granty mladých UK

Stránky obsahujúce základné informácie o systéme, prostredníctvom ktorého sa podávajú žiadosti o granty:

Žiadosti o grant pre rok 2024 sa podávajú cez fromulár aplikácie MS Forms, ktorý je dostupný od 13.12.2023 do 26.1.2024 na nasledujúcom linku: 

https://kmn.sk/GUK2024ZoG

  Žiadosti o Excelentný grant pre rok 2024 sa podávajú cez fromulár aplikácie MS Forms, ktorý je dostupný od 13.12.2023 do 26.1.2024 na nasledujúcom linku: 

  https://kmn.sk/GUKE2024ZoG 

  Viac informácii ku grantom 2024 na adrese: Granty pre doktorandov denného štúdia UK (uniba.sk)

   

   Záverečné správy za granty pre rok 2023 sa podávajú cez fromulár aplikácie MS Forms, ktorý je dostupný od 2.5.2023 na nasledujúcom linku: 

    

   V prípade technických problémov kontaktujte Centrum podpory informačných technológií (CePIT) 02/9010 4444